Bộ Công Thương kiến nghị giá điện trên đảo bằng trên đất liền

Sau thông tin về những bất cập giá điện tại huyện đảo Phú Quý cao gấp 3 lần giá điện đất liền, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về giá bán lẻ điện tại các huyện đảo.

 

Theo đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế hỗ trợ giá bán lẻ điện áp dụng cho các huyện đảo như sau:

– Áp dụng biểu giá bán điện tại các huyện đảo theo biểu giá bán lẻ điện quy định tại các khu vực nối với lưới điện quốc gia.

– Cho phép EVN thu hồi khoản lỗ bán điện tại các huyện đảo do EVN cấp điện từ giá bán điện chung toàn quốc.

– Cho phép UBND cấp tỉnh bù lỗ cho việc bán điện bằng giá điện đất liền tại các đảo, do UBND cấp tỉnh cung cấp điện từ nguồn ngân sách của Nhà nước.

Nếu như đề nghị của Bộ Công Thương được Thủ tướng phê duyệt thì giá điện tại huyện đảo sẽ được tính bằng với giá điện ở đất liền.

Theo VTV