Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2013

rong tháng 5/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 11,814 tỷ kWh (trong đó thuỷ điện chiếm 33,9%, nhiệt điện than chiếm 26,1%, nhiệt điện khí 35,7%). Sản lượng điệ

 

Tháng 5/2013, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 11,407 tỷ kW. Lũy kế 5 tháng năm 2013, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 50,962 tỷ kWh, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó điện sản xuất chiếm 38,7%.

Tháng 5/2013, điện thương phẩm ước đạt 9,837 tỷ kWh. Lũy kế 5 tháng năm 2013,  điện thương phẩm ước đạt 45,375 tỷ kWh, tăng 10,18% so với cùng kỳ năm 2012. Điện thương phẩm nội địa tăng 10,01%, trong đó điện cho công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%, thương mại – dịch vụ tăng 10,31%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 10,34%.

Trong tháng 5 đã xảy ra sự cố trên đường dây 500 kV Di Linh – Tân Định vào chiều ngày 22/5/2013 trong lúc truyền tải công suất cao từ miền Bắc vào miền Nam, làm mất liên kết hệ thống điện (HTĐ) 500 kV Bắc – Nam, khiến HTĐ miền Nam mất điện toàn bộ (khoảng 9.400 MW). Đây là sự cố nghiêm trọng do vi phạm về khoảng cách hành lang an toàn của đường dây 500 kV. Sau khi xảy ra sự cố, EVN đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực, các nhà máy điện tập trung lực lượng, khẩn trương khắc phục sự cố và vào lúc 22h40 ngày 22/5/2013 đã tái lập cung cấp điện cho HTĐ miền Nam.