CÁCH CHỌN CÔNG SUẤT CHO MÁY PHÁT ĐIỆN

I.       Cách  Chọn công suất cho Máy 03 Pha:

 

–                                                     Đo thực tế:  Lần lượt đo các pha:

+ Pha 01 : 100A

+ Pha 02 : 105A

+ Pha 03 : 110A

 Chọn Pha cao nhất 110A

 

–    Chọn công suất máy: 110A x (1.3) dòng khởi động x 3 (3 pha) x 220V x 1kva/1000kva = 94,38 KVA 

 

 Chọn máy 100KVA.

 

II.    Cách tính Ampe cho máy 03 Pha:

 

Trường hợp công suất của máy là: 100KVA:

 

100KVA = 80KVA = 80.000W = √3 x U x I x Cosφ = 1.73 x. 380V  x I X 0.8

  I = 80000/1.73x 380×08 = 152 A

 

 Máy 100KVA mỗi Pha là 152A.

 

III. Cách chọn dây:

 

100kva ≈ 80 kw x 1.9 = 152 / 2.5 hoặc 1.5 ( tùy khoảng cách giữa tủ ATS và Máy phát)

                                    = 152/  2.5 = 61 mm / mỗi Pha

Dây dương tính ;  61mm2/2 = 35.5 mm2

 

IV.  Chọn công suất cho Máy 01 pha:

 

Đo Ample 50A -à Chọn máy 50A x 1.3 ( Dòng khởi động) x 220V x 1/1000 = 14.3kva

 

 Chọn máy 15kva

 

V.     Tính Ample cho máy 1 Pha:

 

 Trong trường hợp công suất máy là 15kva: ( 15kva ≈ 12kw)

P = U x I x Cosφ -à I = P : U x Cosφ = 120000w : ( 220 x 0.8) = 68A

 

– Chọn dây  

15kva ≈ 12kw x 1,9 = 22.8 / ( 1,5 hay 2,5 ) tùy khoản cách = 22.8 / 2,5 = 9,12 mm2

Chọn 10mm2/ sợi

CÔNG TY TNHH MTV AN GIA PHÚ

11 NGUYỄN THẾ LỘC, F. 12, Q. TÂN BÌNH, TP. HCM

TEL. +84 08 62816700/01/02/03/04

FAX. + 84 08 62816710

Email: andy@agpvietnam.com

Website: www.agpvietnam.com